Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Photo Gallery

Photo Gallery 2017

Kunjungan Kerja Panitia Perancang Undang-Undang Tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender Dewan Perwakilan Daerah RI (PPUU DPD RI) ke Ottawa dan Toronto

Photo Gallery 2016

Photo Gallery 2015

Photo Gallery 2014

Photo Gallery 2013

Photo Gallery 2012

Photo Gallery 2011

Photo Gallery 2010